Nipsun nöpötykset

Elämää minimaailmassa - Living in Miniature World

Syysswap - Autumn Swap

Olin mukana pienessä syysvaihdossa. Tässä kuvia siitä, mitä sain ja lähetin :)

I participated in a small autumn swap. Here are pics about what I got and sent :)

 To Sini

 To Susanna

 To Anni

 From Susanna

 From Anni

From Sini